• sokoliaren@biatec.sk
  • (+421) 911 549 999

Ponuka

My sme osvetári. Pre nás je dôležité, aby sme prírodu priblížili bežnému človeku a širokej verejnosti. Našimi besedami, vystúpeniami, prednáškami a školeniami, umožňujeme vidieť, držať či pohladiť zvieratá, ktoré by ste inak videli len z veľkej diaľky alebo vôbec.

Sokoliarske vystúpenia:

Prevedenie
– historická forma
– moderná (lesnícka) forma

Práca na vystúpeniach
– fotenie
– hladkanie
– výklad
– lietanie (podľa ročnej doby)
– nie je problém prísť na celý deň a venovať sa ľuďom. Veď dravce človek nevidí každý deň (ak nie je sokoliar 😀 ). v tom prípade sa to vníma ako jeden výjazd. Či prídem len urobiť vystúpenie alebo tam aj nejaký čas pobudnem je nám jedno.

Školenia – robíme aj školenia pre potencionálnych sokoliarov. No nejedná sa o formu kurzu, ktorý začína v nejaký dátum a končí nejaký dátum. Jedná sa o cieľavedomú prácu u nás, kde je cieľom naučiť zručnosti, vnímanie a pochopenie problematiky spojené s výkladmi a hlavne PRAXOU!!!
– pre mňa je podstatný reálny a uvedomelý záujem. Je to veľká zodpovednosť, ktorú len tak nezveríme.

Besedy – väčšinou sa jedná o workshop na vybranú problematiku

Fotenia – už viackrát nás oslovili rôzny fotografi, fotografické kurzy, školy a školenia, stredné školy (tablá,….), mladomanželské páry (svatobné fotky), filmové štúdiá, divadlá a pod.