• sokoliaren@biatec.sk
  • (+421) 911 549 999

2%

2%

Tlačivá na poukázanie 2% z dane

STIAHNUŤ VYHLÁSENIE O PREUKÁZNÍ 2% Z DANE

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom:
a) VYHLÁSENIE (editovateľné PDF), a
b) Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov (editovateľné PDF)

 

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľé PDF)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľé PDF)

 

3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2018 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2018 (.odt)
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2018 (.odt)

 

4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

 

 

Aktualizované: 30.01.2019

Zdroj: rozhodni.sk